Àrees jurídiques

L’equip d’advocats que forma Manuel Busquet Advocats està especialitzat en el dret administratiu, mercantil (empresa), immobiliari, urbanístic i civil, així com en el dret de família i assessorament en successions.

En el camp del Dret Mercantil, Manuel Busquet Advocats realitza constitucions de societats participades per inversors estrangers, residents o no residents, facilitades per a la domiciliació i gestió de projectes d’inversió als sectors industrials, de serveis i immobiliaris.

Àrees jurídiques

Un altres dels àmbits en els que el Despatx s’ha especialitzat és en la distribució internacional: creació de contractes de distribució i productes i serveis per empreses, tant nacionals com estrangers a diversos països del món (tots els de la U.E., països de l’Est d’Europa, Israel, Nord d’Àfrica, EUA, Amèrica Central, Amèrica del Sud i països asiàtics).


Igualment, el Despatx està especialitzat en el Dret Immobiliari, realitzant gestions d’inversió i reestructuració immobiliàries a Espanya, adquisició de sòl (residencial, industrial i hoteler), gestió del sòl a través del nostre Departament de Dret Urbanístic, urbanització , edificació, inversions en zones turístiques de la costa mediterrània espanyola, i en zones industrials dins tot el territori d’Espanya.