Equip de treball

L’equip de Manuel Busquet Advocats està especialitzat en el dret mercantil (empresa), urbanístic, i civil, així com en el dret de família i assessorament en el dret successori.

Equip de treball

Els advocats que formen part del nostre despatx es troben col·legiats als Col·legis d’Advocats de Manresa i de Barcelona, i formen part de la Unió d’Advocats Europeus.


Manuel Busquet Arrufat

El fundador de la firma Manuel Busquet Advocats.


Jordi Perramon Cubells

Advocat amb àmplia experiència en dret urbanístic i laboral.


Olga Alsina Segura

Especialitzada en temes de família i dret successori.


La Firma

Manuel Busquet Advocats és una empresa dedicada els serveis jurídics que va néixer l’any 1988, de la mà del seu soci fundador Manuel Busquet Arrufat.

MBA Manuel Busquet Advocats Manresa
Filosofia

Filosofia

La firma neix amb l’objectiu de donar solucions a qualsevol problema jurídic, cercant en cada cas l’opció més beneficiosa pel nostre client.