Família i successions

Assessorament en família i successions, branca del dret civil de cabdal importància, testaments, herències i planificació successòria.

Família i successions

A Manuel Busquet Advocats som especialistes en oferir un assessorament complet i personalitzat en aquestes qüestions, parant especial atenció als interessos dels nostres clients i a la planificació successòria, que és essencial en el marc tributari actual de les successions a Catalunya.

El nostre equip d’advocats compta amb una àmplia experiència en la resolució de conflictes familiars, i us acompanyarem en tot moment per defensar els vostres drets i protegir els vostres interessos. També en casos de divorci.

A més, a Manuel Busquet Advocats estem al corrent de les darreres novetats legislatives en matèria de successions, cosa que ens permet oferir un assessorament integral i actualitzat en qüestions com la planificació de l’herència, la redacció de testaments, l’acceptació i renúncia d’herències, la partició de béns, entre d’altres, tenint en compte sempre i calculant el mínim cost fiscal.

Sabem que els assumptes familiars i successoris poden resultar especialment delicats i complexes, per això en tot moment vetllem per la confidencialitat i la discreció en el tracte amb els nostres clients.

En resum, si necessita assessorament en matèria de dret de família i successions, no dubti a contactar amb Manuel Busquet Advocats.  Garantim un servei professional i personalitzat que vetllarà pels seus interessos en tot moment.