Dret mercantil

Especialitzats en dret mercantil, constituïm societats mercantils i assessorem i gestionem també en les dissolucions i extinció de les mateixes. Assessorem els òrgans de decisió, administració i gestió.

Dret mercantil

L’àrea del dret mercantil és una de les especialitats més demanades en l’àmbit empresarial. A Manuel Busquet Advocats, comptem amb un equip altament capacitat per brindar assessorament a totes les àrees d’activitat de la societat, des de la constitució de societats mercantils fins a la seva dissolució i extinció.

Pel que fa a la constitució de societats mercantils, oferim un servei integral que comprèn des de l’elecció de la forma jurídica més adequada fins a l’elaboració dels estatuts socials i la inscripció al Registre Mercantil. A més, assessorem els òrgans de decisió, administració i gestió en tot allò referent a la gestió de la societat i a la presa de decisions.

En l’àmbit de l’activitat de la societat, brindem assessorament en tot allò relacionat amb les operacions societàries, com poden ser les fusions i adquisicions, i en l’activitat de la fabricació, venda i distribució de productes. El nostre objectiu és garantir que totes les accions de la societat s’ajustin a la legalitat vigent i es facin en un marc de transparència i compliment normatiu.

D’altra banda, oferim serveis d’assessorament i gestió a les dissolucions i extincions de societats mercantils. Aquest procés requereix una sèrie de tràmits i formalitats que poden resultar complexos per a aquells que no estan familiaritzats amb la normativa corresponent. Per això, al nostre despatx, ens encarreguem de gestionar tot el procés, garantint que es compleixin tots els requisits legals.

En definitiva, al nostre despatx d’advocats estem compromesos amb oferir un servei integral i personalitzat en l’àmbit del dret mercantil. Contacta’ns i t’assessorarem en tot allò que necessitis per garantir l’èxit de la teva empresa.