Dret processal. Procediments davant de tribunals

Especialitzats en Dret processal civil i mercantil, defensem els interessos dels nostres clients en procediments judicials.

Dret processal civil i mercantil

A Manuel Busquet Advocats comptem amb un equip altament especialitzat en Dret processal civil i mercantil. Ens ocupem de la defensa dels interessos dels nostres clients en tota mena de procediments judicials i extrajudicials.

Entre els nostres serveis en aquesta àrea, destaquen l’assistència i la representació en procediments judicials, reclamacions de responsabilitat civil contractual i extracontractual, procediments contenciosos-administratius, reclamacions hereditàries, reclamacions de quantitat, procediments hipotecaris, resolucions contractuals, etc… entre d’altres. Som conscients que cada cas és únic i per això oferim un assessorament personalitzat, adaptat a les necessitats i les particularitats de cada situació.

Pel que fa a les reclamacions de responsabilitat civil contractual i extracontractual, comptem amb àmplia experiència en la resolució de conflictes entre particulars, empreses i administracions públiques. Oferim un assessorament especialitzat en totes les fases del procés, des de la reclamació extrajudicial fins a la defensa en judici.

En definitiva, a Manuel Busquet Advocats treballem per oferir als nostres clients la millor defensa legal en tots els procediments judicials i extrajudicials de dret processal civil, contenciós administratiu i mercantil. Contactin amb nosaltres i els assessorarem de manera personalitzada i eficaç.