Llibres d’actes

Obligacions: Tots els llibres obligatoris, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats (Consell d’Administració), o els llibres registres de socis i d’accions nominatives, s’han de legalitzar telemàticament davant el Registre Mercantil després de la seva transcripció en suport electrònic i abans que transcorrin quatre (4) mesos des de la data de tancament de l’exercici.

Terminis: Dintre dels quatre (4) primers mesos de l’exercici 2015 s’hauran de legalitzar, de forma telemàtica:

  1. Totes les actes de les juntes generals o les actes de les Reunions del Consell d’Administració que s’hagin celebrat entre el dia 1 de gener de 2014 i el dia 31 de desembre de 2014, i així successivament per a cada exercici.
  2. Tots els llibres registre de socis o llibre registre d’accions nominatives.

Per tal de poder fer aquestes legalitzacions és molt important que, en el supòsit que encara no ho hagueu fet, ens retorneu el més aviat possible totes les actes de la junta general o de les reunions del consell d’administració celebrades durant l’exercici 2014, degudament signades per tots els socis o consellers, respectivament. Pel que fa a llibre registre de socis o d’accions nominatives, és molt important que ens notifiqueu qualsevol transmissió de títols o qualsevol càrrega o gravamen constituït sobre les participacions o accions i que s’hagi produït durant l’exercici 2014, així com facilitar documentació sobre qualsevol altre operació anterior que no tinguem documentada, amb la finalitat de formalitzar el llibre electrònic i procedir a la seva legalització telemàtica.


Actualitat jurídica

Manuel Busquet | Advocats us desitja Bon Nadal

Nadal 2023

En aquesta temporada festiva, recordem les sàvies paraules de Confuci: “L’educació genera confiança. La confiança genera esperança. L’esperança genera pau.”
Nadal 2020

Nadal 2020

El Nadal és el moment de celebrar amb la família i els amics, i de reflexionar sobre l’any que s’acaba i els reptes que ens esperen en el futur.
Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

El Govern ha pactat pujar l’impost de successions en els nous pressupostos de cara el 2020.
Michael League

El reconegut músic i productor musical nord americà Michael League, nou client del despatx.

El compositor, productor i baixista del grup de jazz fusió Snarky Puppy de Nova York, Michael League és client de Manuel Busquet Advocats.