Certificat d’eficiència energètica

Notícia d’interès pels propietaris de finques en edificis, que hagin d’arrendar o transmetre la mateixa.

Al BOE de 13/4/2013 es publica el RD 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Una nova obligació a nivell immobiliari, amb efectes a partir del 1/6/2013.

El resum és que a partir de 1/6/2013, en totes les compres o arrendaments d’elements d’un edifici (habitatges, locals, etc.), el propietari haurà d’acompanyar obligatòriament la  certificació de l’eficiència energètica del mateix.

Serà un certificat elaborat per un tècnic (entre d’altres, arquitectes, arquitectes tècnics, i alguns enginyers aptes per projectes en edificacions) que determini l’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix, segons un procediment i metodologia que s’estipula. L’eficiència energètica és el consum d’energia que s’estima necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament, incloent calefacció, refrigeració, ventilació, producció d’aigua calent sanitària i il·luminació.

Es un sistema similar al actual dels electrodomèstics (lletra A màxima eficiència energètica i les lletres successives són de pitjor condició).

El cost de la certificació anirà a càrrec del propietari. L’Administració no fixa cap preu mínim ni orientatiu.

La certificació existirà sempre. Es a dir, el tècnic no pot indicar que una vivenda o entitat és no apta, sino en tot cas, que té el grau més baix d’eficiència energètica, però la certificació s’ha d’emetre. Tampoc serà obligatori cap obra o reforma si la qualificació és molt baixa.

La certificació tindrà una durada de 10 anys.

Entre les exclusions, que són poques, hi ha les entitats de superfície útil inferior als 50 m2, o els arrendaments de temporada.

En cas de no tenir la certificació, l’Administració (en aquest cas, la Generalitat) podria sancionar al propietari.


Actualitat jurídica

Manuel Busquet | Advocats us desitja Bon Nadal

Nadal 2023

En aquesta temporada festiva, recordem les sàvies paraules de Confuci: “L’educació genera confiança. La confiança genera esperança. L’esperança genera pau.”
Nadal 2020

Nadal 2020

El Nadal és el moment de celebrar amb la família i els amics, i de reflexionar sobre l’any que s’acaba i els reptes que ens esperen en el futur.
Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

El Govern ha pactat pujar l’impost de successions en els nous pressupostos de cara el 2020.
Michael League

El reconegut músic i productor musical nord americà Michael League, nou client del despatx.

El compositor, productor i baixista del grup de jazz fusió Snarky Puppy de Nova York, Michael League és client de Manuel Busquet Advocats.