Impost sobre patrimoni

R.D.L. 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni.

Es publica al B.O.E. de 17 de setembre de 2011 la norma (Reial Decret-Llei) que restableix l’Impost sobre el Patrimoni, que s’havia suprimit el 2009. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14809.pdf

Les principals característiques a tenir en compte són aquestes :

  • El restabliment té efectes pels exercicis fiscals 2011 i 2012 (declaracions a presentar els anys 2012 i 2013). 
  • En principi té efectes temporals (tot i que la incertesa de la situació econòmica no permet una seguretat al respecte). La norma preveu que a partir de l’exercici 2013 l’impost torni a ser bonificat al 100 %, de manera que si es volgués continuar aplicant, seria necessari aprovar una nova llei que ho modifiqués.
  • Afectarà als contribuents amb un patrimoni superior als 700.000 euros (fins ara era de 108.182’18 €), si bé aquest import pot ser modificat per cada Comunitat Autònoma, al tractar-se d’un tribut cedit. De moment, la Generalitat de Catalunya no ha comunicat oficialment si pensa modificar aquest límit.
  • Existeix una exempció per a la vivenda habitual, que s’eleva de 150.000 euros als 300.000 euros. És a dir, pel càlcul del patrimoni no s’inclou la vivenda habitual fins aquest límit. És important pels futurs subjectes passius de l’impost comprovar abans del 31 de desembre que tinguin correctament declarada la vivenda habitual (empadronament, etc.), o si és necessari algun canvi al respecte abans no acabi l’any.
  • Hauran de presentar la declaració les persones amb base imposable superior als 700.000 euros i a qui (després d’aplicar deduccions o bonificacions) en resulti una quota a ingressar. També hauran de presentar l’impost els contribuents amb patrimoni superior als 2.000.000 euros, encara que no en resulti quota a ingressar.
  • Per la resta de qüestions, simplement s’ha rehabilitat la Llei anterior que regulava l’impost, de manera que no hi haurà variacions al respecte. 
  • Tampoc s’ha modificat ni adaptat a la inflació, el tipus aplicable de l’impost, i per tant, en realitat s’incrementa la pressió fiscal. 

És aconsellable per les persones que puguin estar afectades per aquest impost, de revisar la seva situació tributària abans del dia 31 de desembre de 2011 i realitzar –si cal- les actuacions necessàries, doncs és la data en què es meritarà.


Actualitat jurídica

Manuel Busquet | Advocats us desitja Bon Nadal

Nadal 2023

En aquesta temporada festiva, recordem les sàvies paraules de Confuci: “L’educació genera confiança. La confiança genera esperança. L’esperança genera pau.”
Nadal 2020

Nadal 2020

El Nadal és el moment de celebrar amb la família i els amics, i de reflexionar sobre l’any que s’acaba i els reptes que ens esperen en el futur.
Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

El Govern ha pactat pujar l’impost de successions en els nous pressupostos de cara el 2020.
Michael League

El reconegut músic i productor musical nord americà Michael League, nou client del despatx.

El compositor, productor i baixista del grup de jazz fusió Snarky Puppy de Nova York, Michael League és client de Manuel Busquet Advocats.
Manuel Busquet Advocats

Manuel Busquet Advocats compleix 30 anys

Ja han passat més de 30 anys des què Manuel Busquet Advocats començà la seva trajectòria professional dedicada als serveis jurídics. Més de 30 anys fidels als seus orígens, donant solucions a qualsevol problema jurídic i oferint sempre l’opció més beneficiosa.
Nadal 2017

Feliç 2018

Amb la proximitat de les festes de Nadal, volem aprofitar per desitjar-vos unes bones festes i un feliç 2018. Esperem que aquestes festes estiguin plenes de pau, amor i felicitat al costat dels vostres éssers estimats.